HET ONDERHOUD VAN UW PARKETVLOER

Het uitzicht van houten vloerbedekkingen hangt, naast het gebruik van de vloer, vooral af van de afwerking en de regelmaat van het onderhoud. Voor alle vloeren geldt natuurlijk dat onderhoud noodzakelijk is. Doen we dat niet of te weinig, dan gaat dat ten kosten van de levensduur van de vloer. Regelmatig en juist onderhoud van een vloer kan daarentegen die levensduur verlengen.


Met onderhoud wordt de normale reiniging van de vloer (verwijderen van stof, vlekken,…) bedoeld, alsook het gebruik van speciaal daartoe ontwikkelde producten voor het regelmatig herstel van de oorspronkelijke bescherming, zoals boenwas, polish, oliën en zepen.

DE WERKING VAN HOUT

In eerste instantie dienen wij u erop te wijzen dat het materiaal 'Hout' een levend product is dat onder invloed van wisselend massavochtgehalte zal vervormen. U dient ook te weten dat de massavochtigheid van hout dus kan veranderen aan de hand van de relatieve luchtvochtigheid die heerst in de ruimte waar het parket geplaatst is.

Aangezien de luchtvochtigheid sterk kan variëren tussen zomer en winter (variaties tussen 90% - 20%) zal de parketvloer dus ook uitzetten en krimpen naargelang de periode van het jaar. De moeilijkste periode voor hout is de winter, bij vriestemperaturen kan een extreem lage luchtvochtigheid opgemeten worden tot 20%. Indien de ruimtes dan nog eens extra opgewarmd worden om het gezellig te maken, geeft de parketvloer zijn laatste vocht af waardoor hij sterk begint te werken en kan loskomen uit zijn voegen. De ideale luchtvochtigheid voor uw parketvloer ligt rond de 50%.

De werking van hout is dus afhankelijk van de luchtvochtigheid, de temperatuur (onrechtstreeks), en het soort hout. Houtsoorten (zoals beuk, esdoorn, kerselaar, es, am.eik, enz...) zullen meer werken afhankelijk van de luchtvochtigheid dan andere houtsoorten (zoals franse eik, teak, afzelia, merbau, wengé, afromozia, padoek, kambala, notelaar, enz...).

Ook de breedte van de planken speelt een rol. Bijvoorbeeld eik, die geen problemen geeft bij planken van 7cm, kan bij brede stroken van 14 tot 20cm heel onstabiel te werk gaan. Hierdoor kan eik bij de onstabiele en de stabiele houtsoorten gerekend worden. Aangezien elke houtsoort anders reageert kunnen wij hier niet alle houtsoorten bespreken. Indien u zich interesseert in deze materie, neem dan contact met ons op. Wij geven u de technische uitleg specifiek voor uw parketvloer. Algemeen raden wij U aan deze fiche aandachtig te lezen en er ook rekening mee te houden in alle omstandigheden, en zeker indien u een onstabiele houtsoort heeft gekozen.

Men dient er zich dan ook terdege van bewust te zijn dat hout een natuurproduct is en dat de kans op vervorming, vorming van scheurtjes of open spleetjes in de voegen bestaat en moet geduld worden. En indien u geen rekening houdt met de bovenvernoemde factoren zal deze kans nog groter worden.

OM DEZE GEBREKEN ZO GOED MOGELIJK TE BEPERKEN BENT U DE BELANGRIJKSTE SCHAKEL!
DAAROM ENKELE LEVENSNOODZAKELIJKE TIPS VOOR UW PARKETVLOER:
 • Radiatoren, luchtconvectoren, convectorputten, en vloerverwarming produceren droge lucht. Bij dergelijke verwarmingssystemen is het aangeraden de lucht te bevochtigen.
 • Ruimtes die in de winter niet bewoond worden, dienen steeds verwarmd te worden tot min 10°C.
 • Door de voornoemde eigenschappen van hout is spleetvorming over het algemeen regelmatig verdeeld, en moet geduld worden. Indien de parketvloer enkel plaatselijk deze verschijnselen vertoont, heeft dit dan ook te maken met een plaatselijke uitdroging. Gelieve regelmatig het vochtgehalte na te gaan.
 • Het blijkt vaak nodig een elektrische luchtbevochtiger te gebruiken om een voldoende omringende vochtigheidsgraad (40 tot 70%) te kunnen handhaven en het verschijnen van voegen of het krom trekken van de parketdelen te verminderen en zelfs uit te schakelen.
 • Het lijkt ons dus raadzaam een vochtigheidsmeter in uw bezit te hebben en deze zeker in de winterperiodes nauwlettend in het oog te houden. Wij kunnen er niet genoeg de nadruk op leggen hoe belangrijk dit is.
 • Blijkt uw parket toch extreme spleten of vervormingen te vertonen gelieve ons onmiddellijk te contacteren. Wij sturen dan zo snel mogelijk een bekwaam persoon om de oorzaak vast te stellen zodat de schade enigszins kan beperkt worden.
 • Voor meubels die veel verplaatst worden is een bescherming onder de poten aangeraden.
OM PREVENTIEF BESCHADIGINGEN EN VUIL TE VOORKOMEN,
RADEN WIJ IN HET ALGEMEEN HET VOLGENDE AAN:
VOOR SPECIFIEK AFGEWERKTE VLOEREN ZIJN VOLGENDE FICHES BESCHIKBAAR:
11. Onderhoud van een geboende houten vloer

Het stof van de vloer moet regelmatig opgenomen worden met een stofzuiger of opwrijven met een reinigingsapparaat voorzien van speciaal stofopnemende doekjes. Tussendoor als de glans wat minder is, opblinken met een boenmachine, boenborstel of wollen doek.

Vuil kan met een terpentijn licht bevochtigde doek afgenomen te worden en daarna onmiddellijk drooggewreven te worden. Hardnekkig vuil kan met een white spirit bevochtigde doek afgenomen worden. Nadien wel opnieuw wat boenwas aanbrengen.

Bij plaatselijke slijtage moet men de vloer reinigen, een bijkomende laag boenwas aanbrengen en deze goed uitwrijven.

Men wacht best niet te lang met het reinigen van de geboende vloer: ingelopen vuil en vet zijn moeilijker te verwijderen. Gemaakte vlekken moeten dus zo snel mogelijk verwijderd worden. In onderstaand overzicht zijn de meest voorkomende vlekken opgenomen met het te gebruiken middel om ze te verwijderen.

Soort vlek Oplossing
Fruit, melk, frisdrank, bier, wijn, koffie, thee, urine en bloed Vochtige doek met weinig afwasmiddel
Chocolade, schoensmeer Doek met white spirit.

Normaal wordt een parket één tot drie maal per jaar behandeld met boenwas (goede natuurlijke, liefst vloeibare boenwas) op basis van terpentijn. Even laten intrekken en opblinken. Het aantal boenbeurten zal met de tijd afnemen.

Nog enkele raadgevingen:

 • Liever tweemaal per jaar zeer weinig boenwas gebruiken dan éénmaal teveel
 • Zolang uw parketvloer lichtjes glanst, hoeft u geen boenwas te gebruiken.
 • Op druk belopen plaatsen (aan deuren, naast karpetten enz,… ) is een plaatselijke behandeling aan te bevelen. Boenwas kan handmatig aangebracht worden.
22. Onderhoud van een geoliede houten vloer

Volg de instructies van de fabrikant van de olie nauwgezet op! Zie document in bijlage of instructies op het onderhoudsproduct.

Men wacht best niet te lang met het reinigen van de geoliede vloer: ingelopen vuil en vet zijn moeilijker te verwijderen. Gemaakte vlekken moeten dus zo snel mogelijk verwijderd worden. In onderstaand overzicht zijn de meest voorkomende vlekken opgenomen met het te gebruiken middel om ze te verwijderen.

Soort vlek Oplossing
Fruit, melk, frisdrank, bier, wijn, koffie, thee, urine en bloed Volg de instructies/technische fiche van de fabrikant van de onderhoudsolie!
Chocolade, schoensmeer Volg de instructies/technische fiche van de fabrikant van de onderhoudsolie!

Geoliede vloeren kunnen op 2 manieren worden onderhouden: of wekelijks onderhoud met een reiniger en jaarlijks een onderhoudsolie ofwel wekelijks met een aangepaste parketzeep die een reinigende en voedende werking heeft. De gebruikte producten moeten steeds compatibel zijn met de afwerking van de houten vloer.

Nog enkele raadgevingen:

 • Op druk belopen plaatsen (aan deuren, naast karpetten enz, ) is een plaatselijke behandeling aan te bevelen.
 • Gebruik nooit scherpe voorwerpen.
33. Onderhoud van een geverniste houten vloer

Onmiddellijk na het drogen én uitharden van de afwerkingslagen dient men een polish aan te brengen, die belet dat de geverniste vloerbedekking mat wordt.

Men wacht dus best niet tot de vernislaag haar glans verliest. Het is aan te raden regelmatig een nieuwe polishlaag aan te brengen.

De geverniste vloer wordt gereinigd met de stofzuiger of met een licht vochtige doek.

Men moet er evenwel op letten geen producten te gebruiken die wassen bevatten, omdat zij later hechtingsproblemen kunnen veroorzaken bij het herbehandelen van de houten vloerbedekking.

Alkydurethaan- en alkydvernissen zijn niet alkalibestendig. Daarom mogen geen alkalische reinigingsmiddelen, zoals producten die amoniak, soda, enz. bevatten gebruikt worden.

Soort vlek Oplossing
Fruit, melk, frisdrank, bier, wijn, koffie, thee, urine en bloed Vochtige doek met weinig afwasmiddel
Chocolade, schoensmeer Doek met white spirit
parallax background